PDF formaat

Privacyverklaring:

Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 29 april 2020

Weblimburg verwerkt privacygevoelige gegevens of te wel persoonsgegevens. Weblimburg acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.

Persoonsgegevens worden door ons dan ook met grote zorgvuldigheid verwerkt.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Weblimburg. U dient zich ervan bewust te zijn dat Weblimburg niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

 ===========================================================================

Gebruik van persoonsgegevens.

Door gebruik te maken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde diensten, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Hoelang worden uw gegevens bewaard.

Weblimburg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of in dien er een overeenkomst tot stand komt zullen deze in de financiële administratie voor 7 jaar bewaard worden.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens:

 • Maken van Offerte.
 • Contact opnemen (telefonisch of via E-mail) indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of toelichtten.
 • Opmaken van factuur.
 • Verwerking van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Om in te loggen op servers waar de klant website op draait.

Wij gebruiken de volgende gegevens.

 • Naam:
 • Email:
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Eventueel ingesloten berichten of bijlagen.
 • Inloggegevens

Gegevens minderjarigen.

Weblimburg heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden daarom ook geen diensten aan minder jarigen. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op. Dan verwijderen wij deze informatie.

Google Analytics.

Weblimburg maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Weblimburg te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Weblimburg heeft hier geen invloed op.

Weblimburg heeft Google geen toestemming gegeven om via Weblimburg verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Websitebezoek.

Op de website van Weblimburg worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder
het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.

Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
Weblimburg gebruikt deze informatie om inzicht te krijgen over het gebruik van de website en deze te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@weblimburg.nl . Weblimburg zal zo snel mogelijk, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Weblimburg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via onderstaande contactgegevens.

Delen met derden.

De Foto’s die op de website fightview.nl worden aangeboden voor de aankoop, staan op de servers van een derde partij namelijk:

 • Fujifilm Imaging Products & Solutions
  Franseweg 65
  4651 GE  Steenbergen
  KvK: 20040567

Alle persoonsgegevens die u bij de bestelling opgeeft zijn niet bekend bij Weblimburg en vallen daarom dan ook niet onder de privacyverklaring van Weblimburg maar onder de privacyverklaring van de verwerkende partij (Fujifilm Imaging Products & Solutions)

De foto’s die op de website fightview.nl worden getoond, staan op de servers van photobucket (privacy policy)

De persoonsgegevens als naam, e-mail, telefoonnummer en inloggegevens  worden niet gedeeld met derden.

Contactformulier.

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde computers. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Wijziging in de privacyverklaring.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens.

WEBLIMBURG

www.weblimburg.nl

www.fightview.nl

Fazantlaan 51
6446DA Brunssum
0642726717

info@weblimburg.nl

KvK nr. 141127054.  

PDF formaat